Quy định và bảo mật

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin khách hàng

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc và hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.


2- Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho nội bộ Dịch vụ rút tiền & đáo hạn thẻ tín dụng | RuttienAZ.Com và giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng.

 

3- Thời gian lưu trữ hồ sơ

 Thời gian lưu giữ hồ sơ là 24 tháng hoặc lâu hơn theo quy định của trung tâm kể từ khi khách hàng không còn liên lạc nữa.


4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin khách hàng

 Địa chỉ: Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP. HCM


5- Phương tiện và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng gửi email về ruttienaz@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân hoặc liên hệ 0986 56 39 77


6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để Dịch vụ rút tiền & đáo hạn thẻ tín dụng | RuttienAZ.Com chăm sóc khách hàng.


TOP

0986563977